Ukrainian English French German Portuguese Russian Spanish
Матеріально-технічна база

Загальна площа приміщень кафедри електричних станцій та систем складає 958 м2 з них 8 навчальних лабораторій площею 668,5 м2 та 2 наукових площею 72,5 м2. Всі приміщення відповідають діючим санітарним нормам.

Кафедра має навчальні лабораторії у повній відповідності та забезпеченості курсів, що читаються кафедрою згідно затверджених навчальних планів.

В усіх лабораторіях дотримуються встановлених вимог по ТБ. Перед виконанням циклу лабораторних робіт проводиться обов’язковий інструктаж та перевірка знань студентів по ТБ. Для забезпечення протипожежної безпеки всі лабораторії оснащено вогнегасниками.

У окремих приміщеннях знаходяться такі лабораторії:

1. Електрична частина станцій. Експлуатація електрообладнання ЕС.

2. Релейний захист та автоматика енергосистем.

3. Діагностика електрообладнання.

4. Електричні апарати.

5. Техніка високих напруг.

6. Електротехнічні матеріали.

7. Мікропроцесорна техніка.

8. Електричні системи і мережі. Експлуатація ЕСМ.

Навчальні лабораторії забезпечені стендами спеціального виготовлення, які були розроблені, спроектовані та виготовлені спеціалістами кафедри. Стенди забезпечені приладами, обладнанням та контрольно-вимірювальною технікою.

 

Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів кафедри електричних станцій та систем

№ з/п

Назва лабораторії, площа

Назва дисципліни за навчальним планом

Наявне технічне забезпечення (обладнання)

1

2

3

4

1

Електрична частина станцій. Експлуатація електрообладнання ЕС – 72 м2

Електрична частина станцій та підстанцій; Технічна експлуатація електричних станцій; Власні потреби електричних станцій; Правила і норми експлуатації електричних станцій

Двомашинні агрегати, асинхронні електродвигуни, силовий трансформатор 10/0,4 кВ, комірки КРУ з мало масляними та електромагнітними вимикачами, вимикач навантаження, високочастотний загороджувач типу ЗВС-100, трансформатори струму та напруги різних типів, агрегат безперебійного живлення АЕС, пристрій РПН автотрансформатора 330 кВ, вимірювальні прилади та стенди.

2

Релейний захист та автоматика енергосистем – 72 м2

Основи релейного захисту та автоматики; Релейний захист та автоматика електричних станцій; Релейний захист та автоматика електричних систем

Стенди пристроїв РЗА на електромагнітних та індукційних реле. Панель захисту ЛЕП 110-220 кВ типу ШДЕ-2801. мікропроцесорні пристрої фірми АВВ: REF615, REU523 та REJ515A

3

Діагностика електрообладнання – 72 м2

Діагностика електричних мереж; Комп’ютерні системи діагностики електрообладнання

Стенд для вимірювання параметрів ізоляції. Тепловізорна установка, пристрій для дослідження розчинених в маслі газів

4

Електричні апарати – 72 м2

Електричні апарати

Комутаційні апарати напругою до та вище 1000 В (запобіжники, контактори, магнітні пускачі, автомати та вимикачі)., вимірювальні трансформатори струму та напруги різних типів, комірки КРУ з вакуумними вимикачами РЗВА: ВР0, ВР1, ВР2 та ВР35НС

5

Техніка високих напруг – 125 м2

Техніка та електрофізика високих напруг

Генератор імпульсних напруг (ГІН) на 500 кВ Дрезденської фірми TUR в комплекті з випробувальним трансформатором та випрямлячем на 125 кВ, імпульсного вольтметра 500 кВ, омічного подільника 500 кВ, пульта управління, масштабних перетворювачів напруги для з’єднання з ПЕОМ; змонтовано дві ділянки ЛЕП-330 кВ в натуральну величину; прилади контролю зволоження ізоляції, мегомметри тощо.

6

Електротехнічні матеріали – 69 м2

Електротехнічні матеріали

Стенд для дослідження опору ізоляції, апарат АИМ-80, мегомметри, прилади контролю зволоження ізоляції

7

Мікропроцесорна техніка – 48,5 м2

Мікропроцесорна та проти аварійна автоматика; Мікропроцесорна техніка

Мікролаби, програмує мий мікроконтролер AVR, регістратор “Регіна”, мікропроцесорний блок “Логиконт S200”, 6 ПЕОМ

8

Електричні системи і мережі. Експлуатація ЕСМ – 2´69 м2

Електричні системи і мережі; Експлуатація ЕСМ; Розподільні електричні мережі; Автоматизація розподільних мереж

Фізична модель електричної системи для моделювання та дослідження режимів, щит управління енергосистемою, установка контролю якості напруги в електричних мережах, прилади для визначення місць пошкоджень ЛЕП; стенди, на яких виконуються лабораторні роботи з курсу “Автоматизація розподільних мереж”