Ukrainian English French German Portuguese Russian Spanish
Кафедра пропонує Друк e-mail

Запрошуємо на навчання !

Кафедра "Електричні станції і системи" заснована у 1972 р. і є однією з провідних у ВНТУ. Завідувачем кафедри є доктор технічних наук, професор Лежнюк П.Д., який є одним із провідних учених на терені СНД з моделювання процесів в електроенергетичних системах. Наша кафедра є єдиною в Україні, яка одночасно готує фахівців за спеціальностями "Електричні станції" та "Електричні системи і мережі" за напрямками бакалавра та магістра.

З метою розширення можливостей для працевлаштування молодих спеціалістів ведеться підготовка фахівців за спеціалізаціями:

- "Комп’ютеризація електроустановок";

- "Диспетчерське управління";

- "Електрообладнання та його експлуатація";

- "Експлуатація електричних мереж".

На кафедрі проводиться навчання в аспірантурі, працює спеціалізована рада по захисту дисертацій. Науково-технічна направленість кафедри - оптимальне керування режимами електро-енергетичних систем та діагностика електрообладнання. Результатами наукових досліджень викладачів кафедри є понад 800 публіка-цій (монографії, статті, доповіді на конференціях, винаходи), захищено 4 докторських та понад 30 кандидатських дисертацій, медалі і дипломи на виставках і конкурсах.

У розпорядженні кафедри перебувають приміщення загальною площею 960 кв. м., з яких 2 науково-дослідних лабораторії та 8 навчальних лабораторій, а саме:

– Електрична частина електричних станцій та підстанцій;

– Електричні системи і мережі;

– Релейний захист та автоматика енергетичних систем;

– Діагностика електрообладнання;

– Електричні апарати та електрообладнання;

– Техніки та електрофізики високих напруг;

– Електротехнічні матеріали;

– АСУ та оптимізація режимів роботи електричних систем.

Усі лабораторії оснащено сучасними технічними засобами та ПЕОМ, стендами для проведення досліджень, контрольно-вимірювальною технікою. Лабораторії постійно оновлюються сучасним обладнанням та стендами.

Під час навчання на молодших курсах студенти отримують кваліфікацію та диплом слюсара-електромонтера. Це дозволяє успішно проходити практику на провідних підприєм-ствах НЕК «Укренерго». Основними базами практик є Ладижинська ТЕС, Хмельницька та Южно-Українська АЕС, Днiстpовська ГЕС, ПЗЕС, районні електричні мережі тощо, що повністю відповідає профілю підготовки фахівців. Випускники кафедри працюють на атомних, теплових та гідравлічних електричних станціях, в електроенергетичних системах України, країн СНД, а також на інших підприємствах Міненерго та народного господарства, а саме: "Вiнницяобленерго", "Київобленерго", "Рівнеобленерго", "Хмель-ницькобленерго" та інших. Iноземнi спеціалісти готувалися для Пакiстану, Iорданiї, Лiвану, Конго, Ефiопiї, Кенії, Сирії та інших країн. Переважна бiльшiсть іноземних випускників працюють в енергетичних компаніях своїх країн, в США та країнах Європи.

Підтримуються наукові контакти з вченими Московського енергетичного інституту (Росія), Технічного університету Данії, Лудського технологічного інституту (Швеція), Технічного університету м. Сучава (Румунія), Ясського технічного університету (Румунія), Всеросійським науково-дослідним інститутом електроенергетики. Кафедра є колективним членом міжнародної асоціації інженерів-енергетиків (Association of energy engineers). Запрошуємо тебе, юний друже, опанувати одні з найперспективніших спеціальностей.

Інформаційний буклет кафедри електричних станцій та систем (ЕСС) у форматі Adobe Pdf.

Останнє оновлення на Вівторок, 05 листопада 2013, 20:29