Ukrainian English French German Portuguese Russian Spanish
Кутін Василь Михайлович, доктор технічних наук, професор Друк e-mail

 

Персональна сторінка викладача: http://kutinvm.vk.vntu.edu.ua

Вчений ступінь - д.т.н.

Вчене звання - професор.

Дата народження - 15.08.1941

Освіта: 1962 р., Криворізький гірничо-рудний інститут, електрифікація промислових підпримств і установок, аспірантура на кафедрі електрифікації гірничих підприємств, 1970 р.


Педагогічна та методична діяльність:

Читає курси:

• Діагностика електричного обладнання;
• Основи релейного захисту та автоматики;
• Релейний захист та автоматика електричних станцій;
• Діагностика електричних мереж;
• Теорія та практика наукових досліджень.

 

Видано підручники та навчальні посібники:

• В.М. Кутін, В.І. Брейдбурд "Диагностирование электрооборудования электрических сетей" - К.: УМКВО, 1991 р., 104 с.
• Кутін В.М., Рубаненко О. Є., Попов О.Я., Лагутін В.М., Кравцов К.І. "Релейний захист та автоматика в електроенергетиці. Лабораторний практикум".
• Кутін В.М., Рубаненко О. Є. "Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Діагностика електрообладнання для студентів спеціальності 7.090601" - Вінниця, ВНТУ, 1997 р., 72 с.

• Кутін В.М., Рубаненко О.Є., Лагутін В.М. Релейний захист електричних станцій. Навчальний посібник, - Вінниця, ВНТУ, 2008 р.

Видано методичні вказівки до курсів: 23.

 

Наукова діяльність:

1. Науковий напрямок:
Діагностика електрообладнання та ремонт під напругою ЛЕП.
2. Дисертації:
• кандидатська: "Исследование и разработка методов и средств контроля сопротивления изоляции и цепи заземления електрооборудования железорудных карьеров" - КПІ, 1973 р.
• докторська: "Комбінована система діагностування систем електропостачання змінного та постійного струму та розробка." - Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ, 2002 р.

Публікації: Всього - 230.

 

Основні за останні роки:

1. Комбінована система визначення місць пошкодження в повітряних розподільних мережах напругою 6-35 кВ. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Проблеми сучасної електротехніки Київ, 2008., ч. 3, с. 57-61.Кутін В.М., Луцяк В.В.
2. Вибір діагностичних параметрів на основі топологічної моделі об'єкта. Вісник Кременчуцького державного технічного університету ім. М. Остроградського. 2008. - № (51), частина 2, с. 70-74..Кутін В.М., Кутіна М.В., Ілюхін М.О.
3.Автоматизація комерцій. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Проблеми сучасної електротехніки" Київ: 2008, ч. 3. - с. 57-61.Кутін В.М., Луцяк В.В.

Останнє оновлення на Вівторок, 17 грудня 2013, 19:19