Ukrainian English French German Portuguese Russian Spanish
Лежнюк Петро Дем'янович, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор Друк e-mail

 

Персональна сторінка викладача: http://lezhnyukpd.vk.vntu.edu.ua

Вчений ступінь - докт. техн. наук.

 

Вчене звання - професор.

Дата народження - 23.02.1946.

Освіта: Львівський політехнічний інститут - 1965-1970 р.р., спеціальність електропостачання міст та промислових підприємств; очна аспірантура в Московському енергетичному інституті на кафедрі електричних систем - 1976 - 1979 р.р.


Педагогічна та методична діяльність:

Читає курси:

• Електричні станції та підстанції;
• Електроощадні режими та технології;
• АСУ електричних станцій;

 

Видано підручники та навчальні посібники:

• Астахов Ю.Н., Лежнюк П.Д. Применение критериального метода в электроэнергетике. - К.: УМК ВО, 1989. - 140 с.
• Лежнюк П.Д., Бевз С.В. Методи оптимізації в електроенергетиці. Критеріальний метод. - Вінниця: ВДТУ, 1999. - 177 с.

• Лежнюк П. Д., Лагутін В. М., Кравцов К. І. Проектування електричної частини електричних станцій. Навч. посібник. -Вінниця: ВДТУ, 2002.-167 с.

• Зелінський В.Ц., Лежнюк П.Д. Комутаційні електричні апарати. Навчальний посібник. Навч. посібник. - Вінниця: УНІВЕР-СУМ - Вінниця, 2002. - 116 с.
• Лежнюк П. Д., Зелінський В. Ц. Електричні апарати розподільчих установок Навч. посібник. -Вінниця: ВДТУ, 2004.-128 с.
• Лежнюк П. Д., Зелінський В. Ц. Методи оптимізації в електроенергетиці. Симплексний метод. Навч. посібник. -Вінниця: ВДТУ, 2004.-90 с.
• Лежнюк П.Д., Комар В.О. Регулювання напруги в електричних системах. Навчальний посібник МОН України, Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008 - 171 с

 

Видано методичні вказівки до курсів: 12.
Інші види роботи:

• Заступник голови Науково-методичної комісії з електротехніки Міносвіти України, член фахової та експертної рад з енергетики, електротехнiки та електромеханiки.

 

Наукова діяльність:

1. Науковий напрямок:
Автоматизація оптимального керування нормальними режимами електроенергетичних систем на основі критеріального методу.
2. Дисертації:
кандидатська - "Использование критериального программирования для улучшения качества регулирования напряжения в электрических системах", спеціальність 05.14.02 - електричні станції, мережі та системи, 1979 р., Московський енергетичний інститут;
докторська - "Методи і засоби критеріального моделювання в задачах автомтизації оптимального керування електричних систем", спеціальність 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи, 1996 р., Вінницький державний технічний університет.

 

Публікації: Всього - > 300.

Основні за останні роки:
1. Требования и принципы при формировании моделей потерь электрической мощности и электрической энергии в распределительных сетях с помощью современных способов моделирования. Енергетика: проблеми і перспективи. Погляд громадськості. - Збірка №4. - Київ. - 2007.- С. 172-175. Лежнюк П.Д., Кулик В.В., Черемисин Н.М., Мирошник А.А., Аллашев А.Ю.
2. Натурно-імітаційна модель оцінки чутливості втрат потужності в електроенергетичних системах до транзитних перетікань. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія. - 2008. - № 1.- С. 83-87. Лежнюк П.Д., Бурикін О.Б., Лесько В.О.
3. Self-optimization of Models of Electro power Systems as Display of a Principle of the Least action.2nd International Conference on Inductive Modelling. - 2008.- Keiv.- pp. 217-221..P. Lezhnyuk, V. Netrebsky.
4. Математичне моделювання транзитних перетікань потужності в розподільних електричних мережах. Вісник Приазовського державного технічного університету.- 2008.- № 18. ч. 2.- С. 16-20. Лежнюк П.Д., Кулик В.В., Бурикін О.Б.
5. Комп'ютерне моделювання процесу поширення вищих гармонік в електричних мережах. Вісник Приазовського державного технічного університету.- 2008.-№ 18. ч. 2.- С. 47-50. Лежнюк П.Д., Комар В.О., Ілюхін М.О.
6. Використання методів нейромоделювання в оперативній діагностиці високовольтного обладнання. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Проблеми сучасної електротехніки". ч. 3.-2008.- С. 75-80..Лежнюк П.Д., Рубаненко О.Є., Жук І.А.
7. Особливості роботи малих ГЕС з асинхронними генераторами в електричних мережах енергосистеми. Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Проблеми сучасної електротехніки". ч. 3.-2008.- С. 43-48 Лежнюк П.Д., Кулик В.В., Нікіторович О.В.
8. Чутливість втрат потужності в електроенергетичних системах до зміни транзитних перетікань. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2008. - № 1. Лежнюк П.Д., Бурикін О.Б., Лесько В.О.
9. Визначення поточних параметрів режиму ЕЕС в умовах неповноти початкових даних із застосуванням засобів нейронного моделювання. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2008.- № 2..Лежнюк П.Д., Рубаненко О.О.
10. Evaluation and Forecast of Electric Energy Losses in Distribution Networks Applying Fuzzy-Logic.Power and Energy Society General Meeting - Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 2 lst Century, 2008 IEEE. P. Lezhnyuk, S. Bevz, A. Piskliarova.
11. Використання генетичного алгоритму при діагностуванні РПН трансформаторів. Збірник наукових праць Донецького національного технічного університету - Електроехніка і енергетика.- 2008.- № 8. - С. 175-179. Лежнюк П.Д., Рубаненко О.Є., Пиріжок М.І.

 

Монографії:

• Лежнюк П.Д., Кулик В.В. Oптимальне керування потоками потужності і напругою в неоднорідних електричних мережах. Монографія. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 188 с.

• Лежнюк П.Д. Аналіз чутливості оптимальних рішень в складних системах критеріальним меттодом. - Монографія. - Вінниця: Універсум-Вінниця, 2003. - 131 с.

• Лежнюк П.Д., Кулик В.В., Бурикін О.Б. Взаємовплив електричних мереж в процесі оптимального керування їх режимами: Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. –123 с

 

Авторські свідоцтва на винаходи, патенти: 2.
Основні наукові результати:

• Методика по оцінці ефективності застосування трансформаторів з РПН і автоматичного регулювання напруги в замкнених електричних мережах (затверджена Міненерго СРСР 29.06.1990 р.);
• Методика і програмне забезпечення критеріального моделювання оптимізаційних задач великої розмірності;
• Система автоматичного керування потоками потужності і напругою в електричних системах та засоби її реалізації;
• Програмний комплекс аналізу чутливості і оптимізації (АЧП) втрат потужності в електроенергетичних системах;
• Методика оцінки неоднорідності електричної системи і способи її компенсації, принципи поетапного формування умов самооптимізації режимів електричної системи.

 

Участь в конкурсах, виставках:

• Результати НДР експонувались на ВДНГ СРСР і УРСР, де відмічались срібною (СРСР) та бронзовими (СРСР і УРСР) медалями.

 

Робота по підготовці наукових кадрів:

• захищено дисертацій під науковим керівництвом - 15;
• навчається в аспірантурі 5 осіб, в тому числі очній - 3;
• пошукачів - 8.

Останнє оновлення на Вівторок, 17 грудня 2013, 19:16