Ukrainian English French German Portuguese Russian Spanish
Підготовка фахівців Друк e-mail

Зусилля кафедри спрямовані на підбір найбільш обдарованої молоді, яка спроможна отримати високий рівень підготовки. Формування контингенту майбутніх студентів починається задовго до вступних іспитів і є постійною турботою всього колективу кафедри. Кафедра проводить профорієнтаційну роботу в школах м. Вінниці та області серед учнів 10 та 11 класів. Практично всі школи, ПТУ, технікуми, коледжі, районні управління освіти і підприємства районів міста Вінниці розподілені між співробітниками кафедри, які розповсюджують рекламні буклети кафедри, що містять відомості про історію кафедри, особливості підготовки фахівців всіх рівнів підготовки. Також проводяться бесіди із старшокласниками та недипломованими співробітниками підприємств електроенергетичної галузі про затребуваність випускників кафедри та перспективи їхнього працевлаштування.

На кафедрі розроблені інформаційні стенди, в яких дається характеристика спеціальностей, склад кафедри, дисципліни, що викладаються, інформація про працевлаштування.

Кафедра приймає активну участь в заході «День відкритих дверей». Питання роботи з абітурієнтами регулярно розглядаються на засіданнях кафедри. Проводиться також агітаційна робота серед випускників технікумів, коледжів та професійно-технічних училищ. ВНТУ складені договори з технікумами, коледжами та професійно-технічними училищами, випускники яких, при умові закінчення середніх навчальних закладів з відзнакою, приймаються до університету за співбесідою.

За останні 4 роки конкурс абітурієнтів (чоловік на місце) за поданими заявками на місця державного замовлення на денну форму навчання мав таку динаміку:

  • –           за ОКР «Бакалавр»: на 2010 рік – 3,82; на 2011 рік – 4,2; на 2012 рік – 4; на 2013 рік – 3,86;
  • –           за ОКР «Спеціаліст»: на 2010 рік – 4,4; на 2011 рік – 1,33; на 2012 рік – 1,5; на 2013 рік – 1,8;
  • –           за ОКР «Магістр»:  на 2010 рік – 1,36; на 2011 рік –1,17; на 2012 рік – 1,17; на 2013 рік – 1.

Наведені дані свідчать про стабільність конкурсного показника, що, перш за все, пов’язано з якістю й інтенсивністю профорієнтаційної роботи серед потенційних абітурієнтів. Наявність високого конкурсу є суттєвим позитивним фактором, що відбиває високу зацікавленість у навчанні на кафедрі серед абітурієнтів. В той же час тенденція до постійного зниження планового прийому абітурієнтів на місця державного замовлення призводить до штучного збільшення конкурсу. Це, в свою чергу, змушує значну частину абітурієнтів, які мають досить високий рейтинг за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання і бажання навчатися на кафедрі, відмовлятися від подачі заяви на вступ до спеціальності через побоювання опинитися поза прохідною частиною рейтингу і поступати на навчання за спеціальностями з більш низьким конкурсом.

Середнє значення коефіцієнту використання ліцензованого обсягу для денної та заочної форм навчання за період  2010−2013 р. р. становить відповідно:

  • –      для ОКР «Бакалавр»: 0,47, та 0,07;
  • –      для ОКР «Спеціаліст»: 0,19 та 0,01;
  • –      для ОКР «Магістр»: 0,43 та 0,00.

Низьке значення коефіцієнту використання ліцензованого обсягу для ОКР «Бакалавр» спричинене заниженим планом прийому абітурієнтів на місця державного замовлення, що, в свою чергу, відбивається на значеннях коефіцієнтів використання ліцензованого обсягу для ОКР «Спеціаліст» та «Магістр».

Аналіз показників прийому свідчить про високий конкурс на місця державного замовлення і, водночас, на низький коефіцієнт використання ліцензованого обсягу для студентів ОКР «Бакалавр». Впродовж 2010-2013 років ліцензований обсяг для ОКР «Бакалавр» становить 160 абітурієнтів, для ОКР «Спеціаліст» - 50 та для ОКР «Магістр» - 15.

Аналіз цих показників та рейтингів зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів кафедри дає змогу зробити висновок про, переважно, середній рівень їх шкільних знань з фундаментальних дисциплін, який, втім, є цілком достатнім для якісного опанування університетської програми підготовки. Частина студентів на спеціальності навчається за направленнями від підприємств та індивідуальними договорами (контрактами). У 2010 році  зараховано 40 студентів-контрактників, у 2011 році – 30 студентів, у  2012 році  – 29 студентів, у 2013 році – 43. За цей період з 1−6 курсів було відраховано: у 2010 році – 26 студентів, у 2011 році – 21 студент; у 2012 році – 15 студентів; у 2013 році – 26. Основні причини  відрахування  –  академічна неуспішність, пов'язана  з  недостатнім рівнем базових знань та необхідністю паралельного до навчання працевлаштування частини студентів через низьке економічне забезпечення їхніх родин. З метою збереження контингенту студентів ними проводяться періодичні співбесіди, спрямовані на роз’яснення особливостей навчального процесу у кожному семестрі навчання, зазначаються дисципліни, опанування яких є особливо складним. Крім того, проводиться роз’яснювальна робота зі студентами, які мають академічну неуспішність за певними дисциплінами за результатами проміжної семестрової атестації.

Зазначена кількість відрахованих студентів вказує на високі академічні вимоги кафедри до навчального процесу та високий рівень майбутніх фахівців, але, з урахуванням низьких показників планового набору на місця державного замовлення, призводить до дефіциту випускників за спеціальністю. Ця обставина додатково обґрунтовує необхідність збільшення планового набору на місця державного замовлення за спеціальністю кафедри.

 

Останнє оновлення на Вівторок, 05 листопада 2013, 15:53