Ukrainian English French German Portuguese Russian Spanish
Науково-педагогічний та інженерний склад Друк e-mail
Колективне фото
Викладачі кафедри ЕСС

Перший ряд: Лагутін В.М., Собчук В.С., Свиридов М.П., Лежнюк П.Д., Кутін В.М., Леонтьєв В.О., Головатюк М.О.

Другий ряд: Світланов-Полупеженцев О.В., Рубаненко О.Є., Марковський І.І., Тептя В.В., Остапчук Ж.І., Остра Н.В., Бевз С.В., Просеков Г.П.

Третій ряд: Кулик В.В., Видмиш В.А., Горенюк В.В., Зелінський В.Ц., Лесько В.О., Комар В.О., Казмірук О.І.

Четвертий ряд: Бурикін О.Б., Нетребський В.В., Вишневський С.Я., Піскунічев А.М., Ілюхін М.О.

 

Якісне кадрове забезпечення підготовки фахівців є одним з найважливіших питань, вирішенню якого кафедра приділяє значну увагу. Висока професійна кваліфікація науково-педагогічних і наукових працівників кафедри електричних станцій та систем, їх педагогічний досвід, методичний і науковий рівень, постійний пошук і використання новітніх технологій в освіті і науці, залучення до творчого процесу студентів є визначальним чинником забезпечення високої якості освіти випускників кафедри, їх затребуваності і конкурентоспроможності на ринку праці та мобільності на європейському освітньому просторі, проведення наукових досліджень національного і світового рівня, в тому числі спільних міжнародних проектів і програм, і тому є найважливішим критерієм формування кадрового забезпечення кафедри. Зважаючи на це, кафедра постійно залучає до навчального процесу лише висококваліфікованих фахівців, які мають не лише великий педагогічний досвід, але й вагомі досягнення у науковій сфері. Поповнюється кафедра в основному зі своїх випускників. які закінчили аспірантуру.

Кадровий склад кафедри електричних станцій та систем ВНТУ на жовтень 2013 р. має 20 науково-педагогічних працівників (14,25 штатних одиниць), зокрема:

– докторів технічних наук – 2 особи (1,5 штатні одиниці) – 10%;

– кандидатів технічних наук – 16 осіб (11,6 штатні одиниці) – 80%;

– науково-педагогічних працівників без наукового ступеню – 2 особи (1,15 штатні одиниці) – 10 %.

На кафедрі працюють д.т.н., професор Лежнюк П.Д. (зав. кафедрою), на посадах професорів д.т.н. Кутін В.М. (за сумісництвом директор центру підвищення кваліфікації в галузі енергетики), к.т.н. Леонтьєв В.О. (директор Інституту електроенергетики і електромеханіки), к.т.н. Свиридов М.П., к.т.н. Собчук В.С., на посадах доцентів к.т.н. Бевз С.В. (за сумісництвом заступник директора інституту магістратури, аспірантури і докторантури), к.т.н. Бурикін О.Б. (за сумісництвом заступник директора Інституту електроенергетики і електромеханіки), к.т.н. Лагутін В.М., к.т.н. Комар В.О., к.т.н. Лесько В.О., к.т.н. Рубаненко О.Є., к.т.н. Остра Н.В (за сумісництвом директор центру післядипломної освіти), к.т.н. Нетребський В.В., к.т.н. Кулик В.В., к.т.н. Собчук Н.В., к.т.н. Пісклярова А.В, на посаді старшого викладача к.т.н. Тептя В.В., на посадах асистентів к.т.н. Казьмірук О.І., Вишневський С.Я., Видмиш В.А.

Останнє оновлення на Понеділок, 04 листопада 2013, 21:16